або зателефонувати за номером телефону

Савчук Леонід Васильович

Досвідчений лікар отоларинголог, ЛОР онколог в Києві, приватна отоларингологія МеділендЛікар-отоларинголог, ЛОР-онколог вищої категорії, дитячий ЛОР

Кандидат медичних наук

Досвід роботи: 32 років

Освіта та підвищення кваліфікації:

 • 1992 р. – закінчив ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту
 • 1992-1995 рр. – інтернатура на кафедрі оториноларингології Київського національного інституту удосконалення лікарів на базі ЛОР-відділення Київської обласної лікарні
 • 2008 - 2012 рр. – проходження аспірантури на кафедрі оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
 • 2012 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Електроадгезія в закритті глотково-стравохідного співустя у хворих на рак гортані»
 • 2013 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю оториноларингологія
 • 2013 р. – курси стажування з отоларингології
 • 2014 р. – передатестаційних цикл з онкоотоларингологіі при НМАПО. Вища категорія за фахом онкоотоларингологія
 • 2015 р. – ТУ «Сучасні ендоскопічні технології в отоларингології»
 • 2016 р. – ТУ «Організація навчального процесу лікарів-інтернів за фахом «Отоларингологія» на базі стажування»
 • 2016 р. – передатестаційний цикл з отоларингології. Має І кваліфікаційну категорію по оториноларингології
 • 2018 р. – курси стажування «Дитяча отоларингологія» при НМАПО імені П.Л. Шупика, підтверджене звання лікаря за фахом «Дитяча отоларингологія»
 • 2019 р. – учасник Науково-практичної конференції «Школи доказової медицини» на тему «Ринохірургія», м.Дніпро
 • 2020 р. - ТУ «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології» при НМАПО імені П.Л. Шупика
 • 2021 р. - ТУ «Актуальні питання отоларингології та онкоотоларингології», Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика

Леонід Васильович Савчук постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації, приймає активну участь в щорічних наукових конференціях, товариствах отоларингологів


1995-1996 рр. – працював в І ЛОР-онковідділенні КОКЛ лікарем-ординатором, з жовтня 1996 р. до червня 2001 року – завідуючим ЛОР-онковідділення. (З 01.01.1998 р. в Київському обласному онкологічному онкодиспансері)

З червня 2001 р. й по теперішній час, у зв'язку з реорганізацією ЛОР-служби Київської області, працює лікарем-ординатором ЛОР-відділення КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

Лікарем запропоновано і впроваджено в практику нову хірургічну методику при ларингектомії й отримано патент України на корисну модель № 39274 від 25.02.2009 «Спосіб формування глотково-стравохідного співустя у хворих на рак гортані після ларингектоміі»

Нагороджений золотою медаллю за методику «Спосіб формування глотково-стравохідного співустя після ларингектомії у хворих на рак гортані шляхом використання ВЧ-електрозварювання»

Пріоритетні напрямки практичної діяльності:

 • сучасна діагностика та ефективне лікування ЛОР-захворювань у дорослих і дітей
 • досконало володіє методами лікування в ЛОР-хірургії, в тому числі невідкладної: пункції, дренування верхньощелепних пазух, розтин паратонзіллярних абсцесів, гнійних фурункулів носа і слухового проходу та інше
 • діагностика онкологічних захворювань ЛОР-органів
 • діагностика та лікування пацієнтів з ЛОР-патологіями інструментальними й ендоскопічними методами

Виконує хірургічні втручання:

 • ендоскопічна мікрогайморотомія
 • ендоскопічна пансинусотомія
 • ендоскопічна шейверна поліпетмоідектомія
 • ендоскопічне видалення хоанального поліпа
 • лазерна вазотомія нижніх носових раковин
 • ендоскопічна септопластика
 • послизиста резекція перегородки носа
 • ендоскопічна аденотомія, аденотомія
 • тонзилектомія, тонзилотомія
 • репозиція і реконструкція кісток носа
 • трепанопункція лобової пазухи
 • резекція м'якого піднебіння
 • видалення серединних і бічних кіст шиї
 • видалення атером шиї та голови
 • підрізання вуздечки язика, верхньої та нижньої губи

Хірургічні втручання в ОНКОотоларингології:

 • видалення папілом і фібром ЛОР-органів
 • мікроларингоскопія з видаленням доброякісних і злоякісних новоутворень порожнини носа, ротоглотки, гортаноглотки і гортані
 • хордектомія (видалення голосової складки)
 • ларингектомія (тотальне видалення гортані)
 • операція Крайля та інші

Лікування наступних видів раку в ОНКОотоларингології:

 • рак ротової порожнини
 • рак губи
 • рак язика
 • рак гортані
 • рак мигдалин
 • серединні та бокові кісти шиї

Лікар веде прийом в Поліклініці МЦ «Меділенд» за адресою вул. Ростиславська (М. Рибалка), 11-Б, м. Київ

 
 
 
 
 

Заказать обратный звонок
gift icon