Київ,вул. Маршала Рибалка, 11-Б

Савчук Леонід Васильович

Досвідчений лікар отоларинголог, ЛОР онколог в Києві, приватна отоларингологія МеділендЛікар отоларинголог, ЛОР-онколог вищої категорії, дитячий ЛОР

Кандидат медичних наук

Лікарський стаж 29 років.

Освіта та підвищення кваліфікації:

 • 1992 р. – закінчив ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту.
 • 1992-1995 рр. – інтернатура на кафедрі оториноларингології Київського національного інституту удосконалення лікарів на базі ЛОР-відділення Київської обласної лікарні.
 • З 01.12.08 р по 30.11.2012 р. – проходження аспірантури на кафедрі оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.
 • 2012 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Електроадгезія в закритті глотково-стравохідного співустя у хворих на рак гортані».
 • січень 2013 року – присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю оториноларингологія.
 • 2013 р. – курси стажування з отоларингології.
 • 2014 р. – передатестаційних цикл з онкоотоларингологіі при НМАПО. Вища категорія за фахом онкоотоларингологія.
 • 2015 р. – тематичне удосконалення «Сучасні ендоскопічні технології в отоларингології».
 • 2016 р. – ТУ «Організація навчального процесу лікарів-інтернів за фахом «Отоларингологія» на базі стажування».
 • 2016 р. – передатестаційний цикл з отоларингології. Має І кваліфікаційну категорію по оториноларингології.
 • 2018 р. – курси стажування «Дитяча отоларингологія» при НМАПО імені П.Л. Шупика, підтверджене звання лікаря за фахом «Дитяча отоларингологія».
 • 2019 р. – учасник Науково-практичної конференції «Школи доказової медицини» на тему «Ринохірургія», м Дніпро.

Леонід Васильович Савчук постійно працює над підвищенням рівня своєї кваліфікації, приймає активну участь в щорічних наукових конференціях, товариствах отоларингологів.


1995-1996 рр. – працював в І ЛОР-онковідділенні КОКЛ лікарем-ординатором, з жовтня 1996 р. до червня 2001 року – завідуючим ЛОР-онковідділення. (З 01.01.1998 р. в Київському обласному онкологічному онкодиспансері).

З червня 2001 р. й по теперішній час, у зв'язку з реорганізацією ЛОР-служби Київської області, працює лікарем-ординатором ЛОР-відділення КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня».

Лікарем запропоновано і впроваджено в практику нову хірургічну методику при ларингектомії й отримано патент України на корисну модель № 39274 від 25.02.2009 «Спосіб формування глотково-стравохідного співустя у хворих на рак гортані після ларингектоміі».

Нагороджений золотою медаллю за методику «Спосіб формування глотково-стравохідного співустя після ларингектомії у хворих на рак гортані шляхом використання ВЧ-електрозварювання».

Пріоритетні напрямки практичної діяльності:

 • сучасна діагностика та ефективне лікування ЛОР-захворювань у дорослих і дітей;
 • досконало володіє методами лікування в ЛОР-хірургії, в тому числі невідкладної: пункції, дренування верхньощелепних пазух, розтин паратонзіллярних абсцесів, гнійних фурункулів носа і слухового проходу та інше;
 • діагностика онкологічних захворювань ЛОР-органів;
 • діагностика та лікування пацієнтів з ЛОР-патологіями інструментальними й ендоскопічними методами.

Виконує хірургічні втручання:

 • ендоскопічна мікрогайморотомія;
 • ендоскопічна пансинусотомія;
 • ендоскопічна шейверна поліпетмоідектомія;
 • ендоскопічне видалення хоанального поліпа;
 • лазерна вазотомія нижніх носових раковин;
 • ендоскопічна септопластика;
 • послизиста резекція перегородки носа;
 • ендоскопічна аденотомія, аденотомія;
 • тонзилектомія, тонзилотомія;
 • репозиція і реконструкція кісток носа;
 • трепанопункція лобової пазухи;
 • резекція м'якого піднебіння;
 • видалення серединних і бічних кіст шиї;
 • видалення атером шиї та голови;
 • підрізання вуздечки язика, верхньої та нижньої губи;

Хірургічні втручання в онкоотоларингологіі:

 • видалення папілом і фібром ЛОР-органів;
 • мікроларингоскопія з видаленням доброякісних і злоякісних новоутворень порожнини носа, ротоглотки, гортаноглотки і гортані;
 • хордектомія (видалення голосової складки);
 • ларингектомія (тотальне видалення гортані;)
 • операція Крайля та інші.

Лікар веде прийом в Поліклініці МЦ "Меділенд" за адресою вул. Маршала Рибалка, 11-Б, м. Київ

 
 
 
 
 
 
 

Заказать обратный звонок